Senkron eko damcı borusu

Damcı suvarma borusu və əlavə hissələr

 

Category:

Description

Ölçü (mm)
Uzunluq (m)
16 mm DOz Oamlama Borusu (1 ITVll E1 Kalmhg1) 400 m
16 mm DOz Damlama Borusu (1.2 mm Et Kahnf101) 400 m
16 mm 20 cm aral1kh Dcti~i Oamlama Borusu 2-4 l/h 400 m
16 mm 25 cm aral1kh Delikli Damlama Borusu 2-4 l/h 400 m
16 mm 33 cm aral1kh Detikli Damlama Borusu 2-4 l/h 400 m
16 mm 40 cm aral1kh Detikli Damlama Borusu 2-4 l/h 400 m
16 mm 50 cm aral1kh Delikli Damlama Borusu 2-4 l/h 400 m